Realizované projekty

V rámci své praxe jsem realizoval, případně se podílel na realizaci projektů pro široké spektrum zákazníků z rozdílných odvětví, předmětů činností či velikostí. Jednalo se především o implementaci či správu zavedených systémů managementu dle mezinárodních standardů ISO, ale také provádění interních i zákaznických auditů či popis a návrhy optimalizace procesů.